User Tools

Site Tools


pl:install

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
pl:install [2012/08/22 21:17]
bomb3r
pl:install [2012/08/22 22:25] (current)
bomb3r
Line 9: Line 9:
   * Jak działa komputer (jak pobrać pliki, wypakować archiwum, otworzyć dokument PDF...)   * Jak działa komputer (jak pobrać pliki, wypakować archiwum, otworzyć dokument PDF...)
   * Zalecamy, aby korzystać i pracować z aparatem przez kilka miesięcy. Dzięki temu możesz być pewny, że aparat będzie używany w sposób właściwy, a Ty będziesz miał rozeznanie w jego możliwościach i funkcjach. Dopiero wtedy następnym krokiem powinno być rozważenie instalacji Magic Lantern   * Zalecamy, aby korzystać i pracować z aparatem przez kilka miesięcy. Dzięki temu możesz być pewny, że aparat będzie używany w sposób właściwy, a Ty będziesz miał rozeznanie w jego możliwościach i funkcjach. Dopiero wtedy następnym krokiem powinno być rozważenie instalacji Magic Lantern
-  * Poznaj temat. Na naszej stronie zawartych jest wiele ciekawych informacji. Zapoznaj się z [[UserGuide|podręcznikiem użytkownika]] i [[FAQ]], przeglądaj stronę w poszukiwaniu artykułów, zapoznaj się z [[http://magiclantern.fm/documentation|dokumantacją]].+  * Poznaj temat. Na naszej stronie zawartych jest wiele ciekawych informacji. Zapoznaj się z [[UserGuide|Instrukcją użytkownika]] i [[FAQ]], przeglądaj stronę w poszukiwaniu artykułów, zapoznaj się z [[http://magiclantern.fm/documentation|dokumantacją]].
   * Bądź cierpliwy. Ilość funckji jakie oferuje Magic Lantern może wydawać się nieco przytłaczająca, ale gdy tylko poznasz podstawy, obsługa staje się prosta i przyjemna   * Bądź cierpliwy. Ilość funckji jakie oferuje Magic Lantern może wydawać się nieco przytłaczająca, ale gdy tylko poznasz podstawy, obsługa staje się prosta i przyjemna
  
pl/install.txt · Last modified: 2012/08/22 22:25 by bomb3r